A      Globaal beleidsplan

Het jeugdplan is opgesteld door de jeugdcoördinator van Atomix, Gerrit Vertommen ism. de administratieve jeugdcoördinator: Reinout De Winter.

Het werd in 2 stappen opgesteld:

 1. Gesprekken met het hoofdbestuur van Atomix om de algemene lijn van de jeugdwerking van Atomix vast te leggen: lange termijn doelstellingen
 2. Gesprekken met het jeugdbestuur en de jeugdtrainers om zowel de sportieve als extrasportieve doelstellingen en ambities vast te leggen.

Door deze werkwijze wordt het jeugdplan gedragen binnen de diverse geledingen van de club.

Het wordt ook gecommuniceerd via een oudervergadering en de website om het kenbaar te maken binnen gans de  club.

1      Visie over de jeugdwerking binnen de club

Atomix voert een 2 sporenbeleid.  Zowel breedtesport als topsport komen aan bod.
 

Bij de heren hebben we een prestatieploeg (1ste nationale heren), een opleidingsploeg (liga 1) en een recreatieve ploeg (regio) waardoor iedereen aan zijn trekken kan komen na de jeugdopleiding.  Ook bij de dames hebben we een prestatieploeg (2de nationale) en recreatieve/opleidingsploeg (liga dames).  Via een systeem van “peterschap” creëren we een band tussen de spelers van het fanionteam en de jeugd.  We laten ook regelmatig jeugdploegen mee oplopen tijdens thuiswedstrijden van de fanionteams.

Door het aantrekken van zoveel mogelijk gediplomeerde jeugdtrainers trachten we het niveau van de jeugdwerking gedurig te verbeteren.  We bieden voldoende trainingsmogelijkheden aan zodat de competitief ingestelde sporter aan zijn trekken komt en zo perspectief heeft om door te stoten naar het hoogste niveau.  Er wordt jaarlijks ook aan verschillende binnenlandse en buitenlandse tornooien deelgenomen (Lund, Hasselt, …) om de ambitieuze jeugd de kans te geven zich te meten met de toplanden in het handbal en zich verder te ontwikkelen.  We organiseren jaarlijks een 3-tal breedtesportstages ism. de gemeentes.

Dit alles gebeurt in een familiale sfeer.  De club draait zowel bij heren, dames als jeugd op enkele handbalfamilies die de goede werking van de club waarborgen.  We willen ook onze piramide verbreden.   We zijn actief in 3 gemeenten: Haacht, Keerbergen en Kampenhout.  De JM8 tot JM12 trainen elk in hun eigen gemeente.  In ledenaantal blijven we rond de 250 à 300 leden, doel is op termijn naar 300 à 325 te gaan(1 à 2 seizoenen).

We hebben ook een API in de club: Agnieszka Wilanowska (api@atomix.be)

2      Doelstellingen betreffende de jeugd

De visie wordt uiteraard uitgewerkt via het jeugdplan.  Dit dient als basis van de clubwerking.  Via een halfjaarlijkse trainersvergadering wordt de visie overgebracht op de jeugdtrainers en in samenspraak met hen verder besproken en uitgewerkt.

2.1        De hoofddoelstelling van Atomix kunnen we als volgt samenvatten:

Zowel jeugdsport, recreatiesport als topsport (seniores) aanbieden.

Kwalitatieve jeugdopleiding aanbieden zowel op sporttechnisch vlak als op opvoedkundig vak. Er wordt bij de jeugd met pedagogische en sporttechnische goed opgeleide trainers gewerkt.

We werken ook dit jaar met een vaste keeperstrainer (Levi De Leus) die wekelijks apart werkt met de keepers van de oudere jeugdploegen en seniorenploegen.

2.2        Doelstellingen per leeftijdscategorie:

JM8 , JM10 en J12 en M12:

 • Competitieve is nog niet belangrijk
 • Kinderen moeten plezier krijgen in het handballen
 • Brede motorische basisvorming
 • Spelend leren in plaats van technische ‘drill’
 • Nadruk op fair play en het leren in ploegverband leven en sporten
 • Iedereen speelt overal, nog geen vaste doelman

J14:

 • Basisscholing
 • Competitieve element wordt belangrijker, maar primeert niet
 • Zowel deelname aan competitie en binnenlandse/buitenlandse tornooien
 • Motorische basisvorming wordt verder gezet
 • Techniekleeftijd: alle basistechnieken worden aangeboden en voortdurend bijgeschaafd
 • Spelend leren (TGFU) in een mix met technische drills
 • Veelzijdige handbalspecifieke vorming op technisch en tactisch vlak: er wordt nog niet positiespecifiek geschoold, iedereen krijgt dezelfde basisopleiding
 • Offensief verdedigen
 • Eerste aanzet tot kiezen voor het doel, maar nog niet op vastpinnen

J16, M18 en J18 :

 • Overgang van basisscholing naar basistraining
 • Deelname aan competitie op VHV niveau en provinciaal niveau
 • Deelname aan buitenlandse tornooien
 • Techniekvarianten worden aangeboden
 • Van pre-tactische naar tactische basispatronen
 • Offensieve basisverdedigingssystemen worden aangeleerd
 • Elke speler wordt geschoold op 2 voorkeursposities
 • Start doelmantraining
 • Handbal stijgt op de prioriteitenladder, aanwezigheid op training en wedstrijden, inzet op beiden

J21 (Liga 1) :

 • Overgang naar eerste ploeg, ligaploeg of regioploeg
 • Trainingsintensiteit wordt verhoogd
 • Er wordt ook een zomerprogramma meegegeven: kracht en conditie
 • Mogelijkheid om krachttraining begeleid verder te zetten tijdens het seizoen, materiaal aanwezig op de club
 • Tactische clubpatronen worden aangeleerd in aanval en verdediging

3      Jeugdorganigram

3.1      Technisch staf jeugd Atomix met trainersdiploma (VTS)

 • Trainers A: Gerrit Vertommen, Tania Linten
 • Trainers B : Dary Vandenstock
 • Initiators : Maurits Vandeghinste, Shaun Deweerdt, Laureas Frederickx, Jonas Naveld
 • Aspirant-initiators: Lise-Marie Schroven, Lars Dedobbeleer, Matthew Gillis

3.1.1        Taakomschrijving van de verschillende functies binnen de jeugdwerking

Jeugdcoördinator: Gerrit Vertommen   (sporttechnische jeugdcoördinator).

Functies:

 • Ledenwerving
 • Organisatie sportkampen en stages
 • Opstellen leerplan voor de trainers, trainers bijsturen, aanzetten tot bijscholing voor trainers
 • Regelmatig bezoek van trainingen en wedstrijden van de teams
 • Organiseren van 2-jaarlijkse trainersvergadering

Jeugdbestuur:  voorzitter: Reinout De Winter

Functies:

 • Opstellen en controleren budgetten,
 • Organisatie trainingen en wedstrijden,
 • Aanstellen van trainers ism. Jeugdcoördinator,
 • Organiseren activiteiten ten voordelen van de jeugd,
 • Communicatie van de ploegbegeleiders aansturen.
 • Scheidsrechters aanduidingen

Luc Deweerdt: secretaris club: logistiek kledij, reservaties sporthallen

API (Aanspreekpunt Integriteit): Agnieszka Wilanowska (api@atomix.be)

3.1.2        Doelstellingen

 • Hoofddoelstelling jeugdwerking: verbeteren van de individuele jeugdspeler, resultaten zijn hieraan van ondergeschikt belang.
 • De uiteindelijke doelstelling is 2-jaarlijks een speler te kunnen klaarstomen voor de eerste ploeg. Daarnaast is ook de kwantitatieve groei van het aantal spelers een prioriteit (recreatieve breedtewerking)
 • Jeugdploegen, trainingsgelegendheid en deelname aan toptornooien jeugd:
  • M8 en M10: 20-tal spelers spelen tornooien: 2 trainingen per week
  • J12/M12: 30-tal spelers: spelen competitie en tornooien, mogelijkheid tot 2 à 3 trainingen per week
  • J14: 20-tal spelers: spelen competitie en tornooien, mogelijkheid tot 2 à 3 trainingen per week
  • M18: 15-tal spelers: spelen competitie en tornooien, mogelijkheid tot 2 à 3 trainingen per week
  • J16: 10-tal spelers: spelen competitie: 3 trainingen per week
  • J18: 10-tal spelers: spelen competitie: 3 trainingen per week, de beteren kunnen aansluiten om extra te trainen voor de techniektraining
   eerste ploeg op woensdag
 • De trainingen lopen deels door tijdens de vakanties: er is een onderbreking in de maanden juni en juli.
 • Er zijn 2 of 3 stages (extern) per jaar in Keerbergen, Haacht of Kampenhout: hier wordt dan 5 dagen per week 3u extra getraind.
 • De spelers worden daarnaast nog aangemoedigd om mee te doen aan de Regionale selecties (U 16) en handbalstages van de VHV (er namen er een 20-tal deel afgelopen zomer).

4      Het organiseren van of deelnemen aan binnen- of buitenlandse tornooien

Er wordt deelgenomen aan binnenlandse en buitenlandse toptornooien met de diverse jeugdploegen (tornooi Lund, tornooi Hasselt, Kids Day, Memorial André Vertommen = eigen organisatie)

Het doel is 2-ledig:

 • Via ervaringen met andere handbalprovincies en handballanden het niveau opkrikken
 • Op de tornooien als ploeg (groep) leven en zich gedragen: zowel sportief als extrasportief

5      Het organiseren van of deelnemen aan bijscholingen in binnen- of buitenland

Atomix organiseert jaarlijks één interne bijscholing.

Daarnaast worden de leden via mail op de hoogte gesteld van het aanbod van binnen- en buitenlandse bijscholingen.

6      Recrutering van nieuwe jeugdspelers

Acties:

 • initiaties in scholen: handbal XL
 • deelname aan de maand van de sportclub
 • sportkampen: omnisportkampen en handbalsportkampen
 • foldertjes te verkrijgen en te hangen in de sporthallen
 • roefeldagen
 • scholentornooitje
 • aanspreken leraars LO
 • sport na school en start to sport initiatieven
 • bekendheid van de sport via 1ste ploeg op de regionale zender
 • vriendjesdagen

Planning en begeleiding gebeurt door de jeugdcoördinator ism. het jeugdbestuur, de gemeentelijke sportdienst en de Vlaamse Handbalvereniging.  Hij is ook verantwoordelijk voor de planning, opvolging, materiaal, …  De begeleiding van sportkampen, sportdagen,… gebeurt door de jeugdtrainers van de club.

7      Voorkomen van drop-out

Door het 2-sporenbeleid (topsport, recreatiesport) trachten we drop-out tegen te gaan. Zoals eerder geschreven is er zowel bij heren als dames een ploeg op nationaal als op regio niveau, zodat de mogelijkheid er is om competitief of recreatief handbal te beoefenen.

Probleemsituaties worden door de ploegbegeleiders doorgegeven aan de API (Agnieszka Wilanowska – api@atomix.be) of aan de voorzitter (Marc Goovaerts) / secretaris  (Luc Deweerdt) van de club  die als ombudspersonen optreden bij conflictsituaties.

8      Het zelf organiseren of hun leden laten deelnemen aan cursussen jeugdscheidsrechter

Atomix organiseert i.s.m. het RC AVB op regelmatige basis jeugdscheidsrechters cursussen en stimuleert zijn J16, M16 en J18 ploegen om hieraan deel te nemen. Shaun Deweerdt is hiervoor de verantwoordelijke binnen de club.

9      Het begeleiden van jeugdscheidsrechters

Atomix leidt jeugdscheidsrechters op omdat het belangrijk is dat jeugdwedstrijden door jeugd geleid worden. Zo breiden ze hun spelregelkennis uit en leren verantwoordelijkheid te nemen. Shaun De Weerdt is verantwoordelijk voor de begeleiding van de jeugdscheidsrechters op het terrein. Het doel is om regelmatig jeugdscheidsrechters te laten doorstromen naar de categorie van junior-scheidsrechter.

10      Communicatie en verenigingsleven

 1. Interne communicatie gebeurt via volgende kanalen:
 • maandelijkse bestuursvergaderingen
 • 2-maandelijkse vergaderingen van het jeugdbestuur
 • 6-maandelijkse trainersvergaderingen o.l.v. Jeugdcoördinator
 • Maandelijkse nieuwsbrief voor trainers, ouders en spelers met wedstrijdkalender, trainingsinfo, info over clubactiviteiten,…
 • Website: www.atomix.be bevat:
  • Jeugdplan van de club
  • Wedstrijd- en trainingsinfo
  • Clubactiviteiten
  • Wedstrijdverslagen
  • Rangschikkingen
  • Aankondigingen van bijscholingen, sportkampen, stages,…
 • Facebook pagina Atomix en sfeergroep Atomix
 • Instagram Atomix
 • Facebook-groepen per team
 • WhatsApp-groepen per team
 • Mailing

Externe communicatie gebeurt via:

 • Website, facebook pagina Atomix, Instagram
 • Wekelijkse communicatie naar de regionale media (kranten en televisie) door de persverantwoordelijke
 • Deelname van de secretaris in diverse comités binnen het handballandschap: raad van bestuur VHV, RC AVB, etc.
 • Business club (met o.a. sponsors) getrokken door de ere-voorzitter van de club (Ive Schroven)

11      Bevorderen van fairplay tijdens wedstrijden en trainingen bij spelers, ouders, trainers en begeleiders

Fair play bij spelers wordt hoog in het vaandel gedragen en staat daarom ook bij de kerndoelstellingen van de jeugdopleiding.  Dit staat niet in een reglement maar er is wel een mondelinge consensus die gedragen wordt door de jeugdtrainers, begeleiders en jeugdbestuur.  Vermits we een familiale club zijn in landelijk gebied hebben we geen noemenswaardige problemen met ouders die zich misdragen bij het supporteren,…  zodat de noodzaak om een reglement hiervoor op te stellen zich nog niet stelde.

12      Kwantitatieve gegevens van de sportvereniging

Momenteel 275-tal aangesloten leden

Verhouding man/vrouw: 60% mannen, 40% vrouwen

Verhouding in leeftijdscategorieën: 65% is onder 18 jaar

 

B      Sporttechnisch beleidsplan:

1      Welke is de sporttechnische opleidingsvisie die wordt gevolgd?

Hoofddoelstelling jeugdwerking: verbeteren van de individuele jeugdspeler, resultaten zijn hieraan van ondergeschikt belang. De uiteindelijke doelstelling is tweedelig: enerzijds een speler te kunnen klaarstomen voor de eerste ploeg.  Anderzijds is ook de kwantitatieve groei van het aantal spelers een prioriteit (recreatieve breedtewerking)

1.1        Algemene filosofie jeugdopleiding: verticale doelstellingen

 • We werken steeds richting doel: het werken in de breedte wordt zoveel mogelijk vermeden (vb. passen in frontale opstelling)
 • De spelers moeten zich leren verplaatsen met en zonder bal, zich vrijlopen zonder bal: aanval via spelen (tienbal, minihandbal) en oefenvormen (driehoekjes, vlottend fixeren)
 • Verdediging: bewegen op de voorvoeten cfr. bokser (tweekampen) en contact leren maken (via spelvormen),  voor de aanvaller blijven (spelvormen)
 • Hoge elleboog en altijd onmiddellijk wapenen bij balontvangst (langs voor)
 • Eerst moet de slagworp beheerst zijn alvorens we tot sprongworp overgaan
 • Zoveel mogelijk met bal trainen, reeds vanaf de opwarming
 • Zoveel mogelijk actieve bewegingstijd organiseren. Wachtrijen ten aller tijden vermijden of zeker beperken (d.m.v. terugkeeroefeningen, oefeningen verdelen in meerdere standen, enz).
 • In iedere training oefeningen die de aanwezige tekorten in conditionele basisvaardigheden wegwerken (kracht, snelheid, lenigheid, uithouding, coördinatie)
 • Iedereen moet alle posities in aanval en verdediging spelen:
  • je weet nooit waar je terecht komt later
  • je moet weten wat te doen bij bijvoorbeeld overgangen, positiewissels
 • Iedereen, die wilt, speelt afwisselend eens als doelman
 • Er wordt niet (of zo weinig mogelijk) gedribbeld in tegenaanval, we trachten in eerste instantie de vrijlopende man aan te spelen, voorwaarde is dat de niet-balbezitters zich vrijlopen zonder bal
 • Leren stretchen en motiveren om het regelmatig te doen door op het belang ervan te wijzen. Dit geldt ook voor de conditionele aspecten zoals uithouding en kracht (preventief en   prestatiegericht).
 • Bij een wedstrijd speelt iedereen, dit is de enige reden waarom een wedstrijd eventueel niet gewonnen wordt: d.w.z. eens we op het veld staan moet er volop “gevochten” worden voor ieder doelpunt en iedere bal.

2      Welke zijn de sporttechnische hoofddoelstellingen/accenten per team?

2.1        JM8

 • Gericht op multimove aspecten. De 12 bewegingsdomeinen worden aangebracht (roteren, kruipen, slingeren, dribbelen, werpen, trappen, heffen en dragen, trekken en duwen, glijden, wandelen en lopen,…)

2.2        JM10

 • Aanval: basistechnieken: slagworp, dribbelen zonder naar de bal te kijken, driepassenritme, handbaldribbel
 • Verdediging: Man/man verdediging ,het loopvermogen en de individuele ontwikkeling van de spelers stimuleren. Er wordt balgericht verdedigt: het mijn balprincipe.

2.3        J12/M12

Belang van het ontwikkelen van algemene balvaardigheid.

 • Aanval:
  • Bal in de loop krijgen
  • Snelle balbehandeling: bal onmiddellijk omhoog brengen
  • Nulpas
  • Schijnpas
  • Botspas
  • Vrijlopen zonder bal
 • Verdediging: individuele scholing en benenwerk via offensieve verdediging man/man verdediging: ‘mijn man met bal- ik-doel’ principe en ‘Bal-ik- mijn man’ principe.

In competitie op het volledig terrein zal teruggegrepen worden half-court mandekking of de 3-3 verdediging (voor de opbouw raadpleeg document 3-3 verdediging).

2.4        J14

 • Aanval:

Heel hard gericht op het ontwikkelen van individuele kwaliteiten van de speler. Enkel in het vlottend aspect komt het teamaspect naar voren. Spelers moeten continu hun individuele tegenstander onder druk zetten.

  • Basiswerptechnieken: slagworp, sprongworp, valworp, hoekworp: zowel in gesloten als in open situaties
  • Schijnbewegingen: handbaldribbel, parallellanding, vrijlopen zonder bal, deze laatste zal vooral veel aandacht moeten krijgen omdat we op deze leeftijd tegen agressieve verdedigingsvormen spelen.
  • Van fixeren op één punt naar fixerend vlotten met druk op 2 punten in de vrije ruimte tussen de verdedigers in (tegen defensievere tegenstanders).
  • Tegenaanval: vanuit de optiek balverovering tijdens het verdedigen: door de hoge opstelling zal de speler moeten leren wanneer er kan gedribbeld worden en wanneer de pas een noodzaak is.

1ste lijn verdediging = 1ste fase (dit zijn de hoekspelers en de pivot)

2de lijn zijn de achterspelers die in 2de fase de bal leren opbrengen.

 • Verdediging:
  • 3-3 verdediging (voor de opbouw raadpleeg document 3-3 verdediging)
  • Basisbeginselen van de 3-2-1.

2.5        J16/M18

 • Aanval:

Individuele opleiding blijft de rode draad. Situaties worden meer en meer opengetrokken naar 2-2 en 3-3 situaties. Deze situaties kunnen aan elkaar gekoppeld worden. , Beslissingselementen inbouwen in een logische volgorde: 1 = zelf , 2 = pas.

  • Basistechnieken in variabele situaties: beslissingsoefeningen
  • Techniekvarianten: heupworp, knikworp, sprongvalworp
  • Schijnbewegingen: landing op 1 voet, lichaamsschijnbewegingen in 8-stappenplan (Jos Schouterden)
  • Vanuit het basisvlotten doorversnellen in SB.
  • Wissel wordt ingezet vanuit de 1-1 (kennis verdedigingzones)
  • Overgangen naar 2de pivot
  • Breedtegebruik blijft belangrijk
  • Basisprincipes in samenspel met pivot: mee en tegenbewegen, blok en afrollen.
 • Verdediging: 3-2-1 waarbij de libero bal gebonden speelt.
 • Tegenaanvalsconcept:
  • 1ste en 2de lijn + overeenkomstige fases
  • Nadruk op 2de fase en 3de fase
  • Altijd lopende mensen
  • Kijkpatronen

2.6        J18

 • Aanval:

Beslissingselementen uitbreiden naar keuzes 1 positie verder dan naaste man vb: diagonaal pivot. Overslaan spelverdeler met doorsteekpas tussen de twee opbouwers.

  • Positiespecifiek (ieder 2 voorkeurposities) de technieken verder ontwikkelen in wedstrijdsituaties
  • Meervoudige wissels met loopvermogen van de opbouwlijn (creëren van overtalsituaties)
  • Overgangen naar 2de pivot
  • Uitspelen overtalsituaties
 • Verdediging:

3-2-1 / 5-1 / 6-0 de verdedigingsvormen blijven dynamisch en agressief van aard

 • Tegenaanvalsconcept:
  • 1ste en 2de lijn + overeenkomstige fases
  • Nadruk op 2de fase en 3de fase
  • Altijd lopende mensen
  • Kijkpatronen

2.7        J21 (liga 1)

 • Aanval:
  • Positiespecifiek (ieder 2 voorkeurposities) de technieken verder ontwikkelen in wedstrijdsituaties
 • Verdediging: 3-2-1 , 5-1 en 6-0
 • Tegenaanvalsconcept:
  • 1ste en 2de lijn + overeenkomstige fases
  • Nadruk op 2de fase en 3de fase
  • Altijd lopende mensen
  • Kijkpatronen
  • Dribbelen is laatste optie
 • Basis tactische clubpatronen: Atomix, 1 links, 1 links met, buitenwissel

3      Opleidingsplan per ploeg

3.1        Hoe en op welke basis worden trainers/spelers geëvalueerd?

Op de 2 jaarlijkse trainersvergadering is er een korte evaluatie van trainers en spelers per ploeg. De sporttechnisch jeugdcoördinator  komt minimum 2x per seizoen een training of wedstrijd bekijken (1x verwittigd, 1x onverwittigd). Deze training of wedstrijd wordt dan nadien besproken. Eveneens geeft deze een interne bijscholing over de opgemerkte tekorten.

3.2        Hoe en op welke basis worden trainers/begeleiders aangesteld?

Trainers worden aangesteld door Gerrit Vertommen (jeugdcoördinator).  Er wordt naar trainers gezocht die zich in de filosofie van de club kunnen vinden.  De bedoeling is om zoveel mogelijk met gediplomeerde trainers te werken. Niet-gediplomeerde trainers worden, waar kan, bijgestaan door een gediplomeerde trainer en worden gestimuleerd om een opleiding te volgen.

3.3        Hoe worden de trainingsgroepen samengesteld?

De trainingsgroepen zijn op leeftijd.  De beste spelers van hun leeftijdscategorie trainen ook regelmatig mee met een leeftijdscategorie hoger om voldoende weerstand en uitdaging te blijven vinden in de handbalsport.