Bestuursleden en functies

Marc Goovaerts voorzitter
Luc de Weerdt Secretaris AtomiX
Christian Ueten Penningmeester
Ive Schroven bestuurslid
Viki  Marien bestuurslid
Jonas Vanwing bestuurslid
Kristof Briers bestuurslid

Niet besturende vaste medewerkers en functies

Gerrit Vertommen JSC, jeugdbeleid, handbal initiaties, contacten met de scholen
Yves Croonen Sport kinesist therapeut , topsport cel
Kristof De Vos begeleiding jeugdscheidsrechters
Johan Hayette Muziek wedstrijden Heren1
Cathy Engels Sportraad Kampenhout
Pascale Cafetaria jeugdwedstrijden KAK

Activiteitencomité

Voorzitster

Nancy Aerts

Medewerkers

Sabine Janssens, Manu Rits, Steven Theunis en Liesbeth, Peggy de Groef, Kurt Vermeire en Katrien, Luc De Weerdt , Marc Goovaerts

.