Aangifte sportongeval

Spijtig, maar je hebt een ongeval gehad. We hadden het natuurlijk liever anders gezien.
Gelukkig ben je via de Vlaamse Handbalvereniging verzekerd en zal je niet opdraaien voor de kosten als je de procedure correct opvolgt.

!!! BELANGRIJK

Breng Luc De Weerdt per email (lucdeweerdt45@gmail.com) zo snel mogelijk op de hoogte van een blessure (liefst direct na het incident of de dag nadien).

Minimaal te vermelden in de e-mail:

 • Naam en voornaam
 • Waar en wanneer de blessure opgelopen werd: bijv. tijdens training in Sporthal Wespelaar op dd/mm/jjjj.
 • Blessure plaats (bijv. schouder, knie, elleboog, voet, … links of rechts)

Verzekering

Als er een sportongeval gebeurt, dan zijn alle leden voor lichamelijke schade en de daarmee gepaard gaande kosten verzekerd. Ook niet spelende leden en vrijwilligers zijn verzekerd.
!! Persoonlijke goederen zoals bijvoorbeeld brillen, smartphones, … zijn niet verzekerd.

De aangifte gebeurt digitaal via extranet van Ethias door de verantwoordelijke van de club. Dit kan best zo snel als mogelijk gebeuren.
Om de aangifte vlot te kunnen doen, moeten we beschikken over de nodige informatie:

 • een geneeskundig getuigschrift
 • alle informatie over het slachtoffer én het ongeval.
 • Een papieren ‘geneeskundig getuigschrift’ moet ingevuld worden door een arts en bezorgd worden aan de verantwoordelijke. Dit kan via mail naar: lucdeweerdt45@gmail.com
 • Informatie over het slachtoffer én het ongeval verzamelen we via het papieren aangifteformulier onderaan deze pagina. De gegevens worden op het formulier ingevuld door de ouders van het slachtoffer (of de trainer) en bezorgd via mail naar:  lucdeweerdt45@gmail.com
 • De verantwoordelijke zal deze gegevens digitaal ingeven via extranet van Ethias.
 • Belangrijk is dat deze aangifte zo snel mogelijk gebeurd, bij voorkeur binnen de 5 werkdagen na het ongeval.
 • Ethias verzekeringen Prins Bisschopssingel 73 2500 Hasselt 011 28 21 11
 • Ethias Polisnummer:  45.088.297

  Formulier: Pag 1 en 2 in te vullen door slachtoffer
  Pag 4 in te vullen door de behandelende geneesheer, tandarts, …..