Club-API

Het welzijn en welbevinden van spelers is enorm belangrijk voor Atomix. Daarom wordt de club bijgestaan door een zogeheten club-API (API = Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit). 

Peggy Degroef bekleedt deze rol voor handbalclub Atomix.

Bij problemen tussen leden, trainers of andere personen betrokken bij de club, zal zij als vertrouwenspersoon en eventueel als bemiddelaar optreden. Zij behandelt elke melding op gepaste wijze en met uiterste discretie.

Je kan Peggy bereiken via het contactformulier of op:

  • peggy.degroef@telenet.be
  • 0477 66 38 81

Gedragscode en pesten

Pesten maakt geen deel uit van handbal en zeker niet van handbalclub Atomix. De club moedigt melding van ongepast gedrag enorm aan en zal dit ook steeds trachten op de lossen en, indien nodig, maatregelen te nemen.