Club-API

Het welzijn en welbevinden van spelers is enorm belangrijk voor Atomix. Daarom wordt de club bijgestaan door een zogeheten club-API (API = Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit). 

Agnieszka Wilanowska bekleedt deze rol voor handbalclub Atomix.

Bij problemen tussen leden, trainers of andere personen betrokken bij de club, zal zij als vertrouwenspersoon en eventueel als bemiddelaar optreden. Zij behandelt elke melding op gepaste wijze en met uiterste discretie.

Je kan Agnieszka bereiken via onderstaand contactformulier of via de mailbox api@atomix.be

Gedragscode en pesten

Pesten maakt geen deel uit van handbal en zeker niet van handbalclub Atomix. De club moedigt melding van ongepast gedrag enorm aan en zal dit ook steeds trachten op de lossen en, indien nodig, maatregelen te nemen.